Balík LITE 10+10 za 55 Euro,-
 - 10 fotografií v základnej úprave (bez retuše) vo farebnej verzii
 - 10 tých istých fotografií v čiernobielej verzii
 - forma odovzdania je cez webtransfer, prípadne uloženie na USB médium zákazníka (plné rozlíšenie + veľkosť vhodná na zdieľanie na sociálnych sieťach)

Balík BASIC 10+10 za 75 Euro,-
 - 10 fotografií (s retušou) vo farebnej verzii
 - 10 tých istých fotografií v čiernobielej verzii
 - forma odovzdania je cez webtransfer, prípadne uloženie na USB médium zákazníka (plné rozlíšenie + veľkosť vhodná na zdieľanie na sociálnych sieťach)

Balík KLASSIC 10+10+10 za 87 Euro,-
 - 10 fotografií (s retušou) vo farebnej verzii
 - 10 tých istých fotografií v čiernobielej verzii
 - 10 vytlačených fotografií vo formáte 13x19
 - samozrejmosťou je odovzdanie vybraných upravených fotografií aj v elektronickej podobe cez webtransfer, prípadne uloženie na USB zákazníka (plné rozlíšenie + veľkosť vhodná na zdieľanie na sociálnych sieťach)

Balík MAXI 20+20+20 za 147 Euro,-
 - 20 fotografií (s retušou) vo farebnej verzii
 - 20 tých istých fotografií v čiernobielej verzii
 - 20 vytlačených fotografií vo formáte 13x19
 - samozrejmosťou je odovzdanie vybraných upravených fotografií aj v elektronickej podobe cez webtransfer, prípadne uloženie na USB zákazníka (plné rozlíšenie + veľkosť vhodná na zdieľanie na sociálnych sieťach)

Nad rámec vybraného balíka:
 - fotografia nad rámec balíka s retušov a tlačou - 6 Euro,- 
 - fotografia nad rámec balíka s retušov bez tlače - 5 Euro,- 
 - fotografia nad rámec balíka v základnej úprave, bez retuše a bez tlače - 4 Euro,-
 - každá ďalšia tlač nad rámec balíka (13x19) - 1 Euro,-
 - zakúpenie celej galérie v základnej úrave nad zvolený balík - 100 Euro,- 
   (cca 100 fotiek v závislosti od základného balíka)
 - cestovné náklady mimo okres DS a BA - 0,35 Euro,- / 1 km


Cenník platný od 1.9.2021
Back to Top